Haverin Kaivossukeltajat ry

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 23.4.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Haverin Kaivossukeltajat ry
  Killontie 18
  33950 Pirkkala
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Jouko Peltonen
  +358400508816
  jouko.peltonen@gmail.com
 3. Rekisterin nimi
  Haverin kultakaivoksen sukeltajarekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Osallistujatietojen kerääminen sukellustapahtumia varten ja käyttöasteen tilastointi Ylöjärven kaupungille
 5. Rekisterin tietosisältö
  • sähköpostiosoite
  • salasana
  • etunimi
  • sukunimi
  • puhelinnumero
  • uhteystietojen näyttölupa kolmansille osapuolille
  • sukellusluokitukset
  • peruskoulutuksen suoritusvuosi
  Rekisteri voi sisältää käyttäjästä myös seuraavia tietoja
  • ICE[in case of emergency]-puhelinnumero
  • ICE[in case of emergency]-yhteyshenkilön nimi
  • sukellusten määrä
 6. Säännön mukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan järjestelmään sukeltajan omatoimisesti täyttämällä käyttäjäprofiililla.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Sukellustapahtumaan ilmoittautuneen sukeltajan etunimi ja sukunimi ovat kaikkien järjestelmään rekisteröityneiden nähtävissä. Sukeltajan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) ovat kaikkien rekisteröityneiden nähtävissä vain, jos sukeltaja on antanut siihen luvan.
  • Sukeltajaluokitus ja sukellusten määrä ovat vain tapahtumajärjestäjien nähtävissä. ICE-puhelinnumero ja ICE-henkilön nimi (etunimi ja sukunimi) on vain tapahtumajärjestäjien nähtävissä.
  • Kaikki rekisterin tiedot ovat haverinkaivossukeltajat.fi sivujen ylläpitäjien nähtävissä.
  • Sukeltajalla on mahdollisuus ja oikeus muuttaa omia tietojaan. Käytössä ovat käyttämämme web-hotellipalvelun normaalit suojaamistoimenpiteet.
  • Käyttäjän tiedot poistetaan pysyvästi viimeistään 12 kuukauden kuluttua jäsenyyden päättymisestä.
  • Tietojen poistopyynnön voi lähettää osoitteeseen webmaster [a] haverinkaivossukeltajat.fi.