Tapahtumajärjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tapahtumajärjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

 1. Tapahtumajärjestäjä on alueen käyttöluvan saaneeseen tahoon kuuluva henkilö, joka on oikeutettu järjestämään tapahtumia Haverin kaivosalueella näiden sääntöjen ja kaivosalueen sääntöjen määrittelemissä rajoissa.
 2. Alueen käyttöluvan saaneet tahot voivat esittää Haverin Kaivossukeltajat ry:n hallitukselle uusia tapahtumajärjestäjiä. Esityksen tulee sisältää ehdotetun tapahtumajärjestäjän sukelluskokemuksen lyhyt kuvaus, koulutustiedot ja yhteystiedot. Hallituksen hyväksynnän jälkeen voidaan aloittaa uuden tapahtumajärjestäjän perehdytys.
 3. Haverin Kaivossukeltajat ry:n hallitus nimeää perehdyttäjän uuden käyttöluvan saaneen tahon ensimmäiselle tapahtumajärjestäjälle, jonka jälkeen perehdytykset tehdään sisäisesti aikaisempien tapahtumajärjestäjien toimesta.
 4. Tapahtumajärjestäjän perehdytys sisältää vähintään kolme (3) opastettua sukellusta (paikkaan tutustuminen, säännöt ja tapahtumajärjestäjänä toimiminen), jonka jälkeen perehdyttäjä arvioi ehdotetun tapahtumajärjestäjän pätevyyden ja sopii Haverin Kaivossukeltajat ry:n hallituksen kanssa tapahtumajärjestäjän oikeuksien myöntämisestä. Tarvittaessa opastettuja sukelluksia tulee tehdä useampia, kunnes perehdyttäjä on varmistunut riittävästä paikallistuntemuksesta kaivoksessa, sekä toiminnasta pinnanpäällisellä alueella.
 5. Tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan, että Haverin Kaivossukeltajat ry:llä on käytettävissään tapahtumajärjestäjän ajantasaiset yhteystiedot.
 6. Tapahtuman suurin sallittu osallistujamäärä on seitsemän (6+1) henkilöä mukaan lukien tapahtumajärjestäjä. Mikäli tapahtumassa on paikalla useampi tapahtumajärjestäjä, kasvaa sallittu osallistujamäärä vastaavasti. Tapahtumajärjestäjän tulee ottaa huomioon muut alueella järjestettävät tapahtumat.
 7. Tapahtumajärjestäjä valvoo, että sukeltajat toimivat Haverin kaivoksen sääntöjen mukaisesti.
 8. Tapahtumajärjestäjä varmistaa, että kaikki tapahtumaan osallistuvat ovat oikeutettuja sukeltamaan alueella.
 9. Tapahtumajärjestäjä avaa sukellusalueen portin tapahtuman alkaessa ja poistuu vasta viimeisten sukeltajien lähdettyä alueelta, hän huolehtii alueen yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä käyttäen apuna tapahtumaan osallistuvia henkilöitä.
 10. Tapahtumajärjestäjän on tiedotettava Haverin Kaivossukeltajat ry:n hallitusta kaivosalueella havaituista puutteista tai vioista, sekä mahdollisista tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden sääntörikkomuksista.
 11. Kaikki tapahtumissa tehtävät sukellukset rajoittuvat syvyys- ja luola/kaivosluokitusten osalta tapahtumajärjestäjänä toimivan henkilön sukellusluokituksiin (OC- ja CC- luokitukset rinnastetaan toisiinsa), jolloin hän on pätevä arvioimaan kaikkien osallistujien sukellussuunnitelmat.