Haverin Kaivossukeltajat ry

Avolouhoksen puolella olevat metallitikkaat alkavat vuosien happokylvyn jälkeen olla huonossa kunnossa, varsinkin sakkakerroksen syvyyksillä. Pullojen klippaaminen ja muu tikkaiden lääppiminen saattaa jopa irrottaa tikkaat kiinnityksistään. Tikkaiden line vedetään uusiksi lähiaikoina, mutta toistaiseksi kamppeiden klippaaminen tehdä johonkin toisaalle, ettei koko pitkulainen kaivoshistoria rojahda botneen ennen aikojaan.

20.1.2017, Peltonen, Jouko